KATTILAKOSKI

Varaustilanne / availability

Varaustilanne päivitetään päivittäin

Kalenteri latautuu...
Powered by Booking Calendar

1. Varausehdot

Kattilakosken varaamisessa ja tehtyjen varausten peruutuksissa noudatetaan seuraavia ehtoja. Asiakkaan tekemä varaus on sitova. Vuokrauksen ennakko- ja loppulasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Varaus ei peruunnu automaattisesti, jos laskun jättää maksamatta, vaan asiakkaan on aina peruttava varaus, jota hän ei aio käyttää. Mikäli laskua ei ole maksukehotuksesta huolimatta maksettu,  on oikeus perua varaus ja periä asiakkaalta varausehtojen mukainen peruutuskulu.

2. Varaaminen ja maksu

Varauksen tehtyään asiakas saa laskun ennakko-/loppumaksua tai koko vuokrasumman maksamista varten.

Mikäli varaus tehdään yli 48 vrk ennen vuokra-ajan alkamista ennakkomaksu erääntyy 14 vrk varauspäivästä ja loppulasku erääntyy neljä viikkoa ennen lähtöpäivää. Ennakkomaksun suuruus on 50%  kosken vuokrahinnasta.
Mikäli varaus tehdään, kun lähtöpäivään on 48 vrk – 14 vrk, lähetetään varaajalle pelkkä loppulasku. Loppulaskun eräpäivä on 7 vrk varauspäivästä.

Mikäli varaus tehdään, kun lähtöpäivään on alle 14 vrk, lähetetään varaajalle pelkkä loppulasku, joka erääntyy varauspäivänä.

Ennakko-/loppumaksu tai koko vuokrasumma on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Laskun mukana asiakas saa tiedon avainten luovutuspaikasta sekä ajo-ohjeet kämpälle. Juhlapyhien aikaan (esim. joulu, pääsiäinen, juhannus) tarkista avaimen saanti avaimen luovutuspaikasta hyvissä ajoin. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

 

3. Peruutukset ja muutokset

Peruutuspäivä on se päivä, jona Ruunaan retkeilykeskus on saanut tiedon peruutuksesta. Jos asiakas osoittaa, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa ollakseen perillä tarkoitettuun aikaan, hyväksytään peruutus vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun lähtöpäivään on aikaa 28 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. 
Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun lähtöpäivään on aikaa alle 28 vrk, mutta vähintään 14 vuorokautta, peritään varauksesta ennakkomaksu.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun lähtöpäivään on aikaa alle 14 vrk, mutta vähintään 48 tuntia, peritään 50% kämpän vuokrahinnasta.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun lähtöön on aikaa alle 48 tuntia, peritään koko matkan hinta.
Mikäli varaus peruutetaan ennen vuokra-ajan alkamista varauksen jälkeen sattuneen äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, joka on sattunut vuokralaiselle tai hänen lähiomaiselleen, on asiakkaalla tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin kokonaisuudessaan vähennettynä toimituskuluilla 13 €. Tapaturmasta on ilmoitettava Ruunaan retkeilykeskukselle viipymättä ja esitettävä siitä lääkärintodistus tai muu luotettava selitys: Metsähallitus, Hallituskatu 10, 98100 Kemijärvi.  Mikäli edellä mainituista syistä tapahtuva peruutus tapahtuu vuokra-aikana, ei vuokraa makseta takaisin. Jos asiakas haluaa muuttaa vuokra-aikaa tai lomakohdetta, pidetään tätä aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

4. Omistajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure) voi lomakohteen omistaja irtisanoa vuokrasopimuksen, jolloin omistajan on mahdollisimman pian ilmoitettava tästä kohteen vuokranneelle asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

5. Avaimet

Asiakas on velvollinen esittämään maksukuitit kokonaan suoritetusta kämppävarauksesta avainta noutaessaan. Asiakas palauttaa lomakohteen avaimet saamiensa ohjeiden mukaan. Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä kämpän avaimesta omistajalla on oikeus periä vähintään 50 € korvaus.

Avaimenluovutuspaikkaan saattaa tulla muutoksia, ja ne päivitetään kohteen internet-sivulle heti kun tieto saadaan. Ruunaan retkeilykeskus ei ilmoita avaimenluovuttajassa tapahtuvista muutoksista varaajille erikseen. Tarkista tieto kohteen sivulta vielä ennen matkaa.

Omatoimiasiakkaat noutavat ja palauttavat avaimet Ruunaan Matkailuun, Siikakoskentie 47, 81750 Pankaoski, p 013-533130. Toisella avaimella saa rannalla olevasta kopista pelastusliivit ja polttoainesäiliön, toinen avain käy Kattilakosken lukkoihin.

Asiakkaat joilla on kuljetus Kattilakoskelle eivät tarvitse avaimia.

6. Oleskelu kohteessa

Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kämppään ja sen varustukseen sekä pihapiiriin. Kämpille on esitteessä tai muutoin ilmoitettu tietty majoituskapasiteetti eli vuodepaikkojen määrä. Mikäli kohdetta tai sen pihapiiriä käyttää enemmän henkilöitä kuin mikä kämpän henkilökapasiteetti on, asiasta on sovittava vuokraajan kanssa etukäteen. Henkilömäärä on ilmoitettava kohdetta varattaessa.  

Asiakas tuo mukanaan liinavaatteet, ellei kyseisen kämpän kohdalla ole toisin mainittu. Asiakas vastaa kämpän ja sen pihapiirin siisteydestä sekä jätteiden lajittelusta (ohjeet kämpällä) vuokra-aikana ja sen päätyttyä. Omatoimiasiakkaille on kämpällä selkeät siivousohjeet joita on noudatettava.

Mikäli vuokrauksen päätyttyä ei siivousta ole tehty, omistajalla on oikeus periä korvaus, vähintään 150 €, kämpän ja sen pihapiirin siiivoamisesta. Kämpän sisällä olevia ruoanlaittoastioita (kattilat, paistinpannut, kahvipannut ym) ei saa käyttää nuotiolla! Huom! Kämpällä on liinavaatepakko. Mikäli asiakas ei vuokraa liinavaatteita retkeilykeskukselta, on asiakas velvollinen käyttämään omia liinavaatteita tai makuupussia.

Kohde on asiakkaan käytössä tulopäivästä klo 14 lähtöpäivään klo 12 saakka.

Lemmikkieläimet ovat sallittuja. Lemmikit eivät saa oleskella vuoteissa tai huonekaluilla. Kämppä ja piha on jätettävä siistiksi.

Moottoriveneen (ylitysvene) käyttö kalastukseen on ehdottomasti kielletty

7. Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan omistajalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kämpälle, sen irtaimistolle tai kämpän pihapiirille.

8. Valitukset

Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua kämpän huoltajalle p. 013 533170.

Villi Pohjola varaa valitusten käsittelyyn kuukauden käsittelyajan. Jos asiakas ja Villi Pohjola eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

9. Muuta huomioitavaa

Kattilakoskea ei vuokrata jälleenmyyntiin. Vuokraaja ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, hiiristä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja. Kämppävarauksen yhteyteen ei ole kiintiöity metsästyslupia.

10. Henkilötietojen rekisteröinti ja luovutus

Metsähallituksen asiakkaan henkilötiedot rekisteröidään  asiakastietojärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyssä ja luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Sovellamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2018). Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Metsähallituksella on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon osoitetietojen käyttämiseen edellä mainittuun tarkoitukseen voi ilmoittaa  myyntinumeroon puh. 0203 44122. Asiakastietoihin liittyvä rekisteriselosteen  voi pyytää soittamalla Metsähallituksen myyntinumeroon puh. 0203 44122.  

(Varausehtoja päivitetty 4.5.2021)

Scroll to Top
Vieritä ylös